Sivu 1/1

Kooman coniavustukset 2012

Lähetetty: Ti Heinä 31, 2012 21:21
Kirjoittaja hatatra
Kouvolan manga- ja animeyhdistys julistaa haettavaksi coniavustukset vuodelle 2012.

Coniavustusta voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle, joka on maksanut jäsenmaksunsa vuodelta 2012. Avustusta haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan hallituksen sähköpostiosoitteeseen kooma-hallitus [at] mailman.animeunioni.org. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tapahtuman nimi, aika ja paikka; budjettiarvio, johon sisältyy pääsylipun hinta, matkat ja majoitus; sekä lyhyet perustelut sille, miksi tarvitsee avustusta tapahtumaan osallistumiseen.

Hallitus päättää avustuksena myönnettävän summan näiden tietojen perusteella. Avustusta myönnetään arviolta 20-50 euroa per hakemus. Hallitus voi painottaa päätöksessään esim. hakijan mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin ilman avustusta, hakijan osallistumista johonkin tapahtuman ohjelmanumeroon, yms. Hallituksella on myös oikeus evätä avustus jos se katsoo, ettei tapahtuma liity olennaisesti yhdistyksen tukemaan harrastukseen.

Avustusta myönnetään hakijalle enintään yhteen tapahtumaan kalenterivuodessa. Avustusta voi hakea joko ennen tai jälkeen tapahtuman, kuitenkin saman kalenterivuoden aikana. Seuraavana vuonna avustuksen saamisen edellytyksenä on, että hakija voi pyydettäessä todistaa käyttäneensä edellisvuoden avustuksen haettuun tarkoitukseen, ts. käyneensä kyseisessä tapahtumassa.

Alle 18-vuotiaat yhdistyksen jäsenet voivat hakea coniavustusta, mutta tällöin hakemuksesta tulee käydä ilmi huoltajan yhteystiedot, jotta hallitus voi varmistua huoltajan olevan tietoinen ja suostuvainen lapsen osallistumiseen tapahtumaan.

Avustukset maksetaan pankkisiirtona tai käteisenä yhdistyksen kassasta.

Hallituksen puolesta
Ilona Lamminen, pj